На сайті ви можете дізнатись, що думають студенти та викладачі КПІ про свій ВНЗ.
Тут представлено результати онлайн-опитування КПІшників, яке було проведено в березні 2016.
Не знаєте з чого почати? Швидкий старт
Через недоступність сервера, деякі сервіси KPIdata можуть бути недоступні для користувачів.
7921 респондентів взяли участь в опитуванні 7921
6627 опитаних студентів 6627
1140 опитаних випускників 1140
154 опитаних викладачів 154
становить відношення кількості респондентів до кількості студентів у 2016 37%
студентів та випускників обрали б КПІ знову 82%
випадків, в яких якість викладання дисциплін влаштовує студентів 77%
випускників задоволені галуззю, у якій працюють 92%
випускників працюють в галузі, яка відповідає отриманій спеціальності 64%
студентів працюють за спеціальністю під час навчання 18%

Відгуки

Відгуки студентів, викладачів та випускників отримані в березні 2016 року.
Орфографія збережена, лайка вилучена.Факти про КПІ

 • 21233
 • 54%

 • 82%
 • 6%
 • 53%
 • 83%
 • 15%
 • 7%

 • 86%
 • 78%
 • 10%
 • 6%
 • 32%

 • 85%
 • 76%
 • 79%
 • 93%
 • 73%
 • 53%
 • 46%
 • 71%

Діаграми

Оцінка викладання показує, наскільки викладання дисциплін подобається студентам.
Ми візуалізуємо ці дані за такими розрізами:
 • за дисциплінами
 • за факультетами
 • за кафедрами
 • за курсами

Як читати ці багатоярусні (stacked) графіки?
Ми агрегуємо оцінки за кожним з ярусів. Приклади ярусів для різних видів графіків:
 • оцінки, які поставили студенти групи КМ-51 дисципліні Математичний аналіз
 • оцінки, які поставили студенти 3-го курсу
 • оцінки, які поставили студенти факультету ФБМІ
 • оцінки, які поставили студенти кафедри ММСА
Від відсотку оцінок кожного виду залежить розташування яруса відносно вертикальної осі.
Чим правіше відносно вертикальної осі знаходиться графік, тим вищою є оцінка викладання.
Враховуються всі дисципліни навчальних груп, а не лише профільні та спеціальні конкретного факультету або кафедри.

Оцінка викладання за факультетами

Оцінка викладання за курсами

Оцінка викладання за кафедрами

Оцінка викладання за дисциплінами

Оцінка викладання за напрямами

На графіку зображено наскільки студенти задоволені своїм вибором ВНЗ та спеціальності.
Близько половини респондентів не змінювали б місце свого навчання.
На даній діаграмі ми бачимо чи обрали б випускники той самий ВНЗ та спеціальність.
Половина респондентів не змінювала б місце навчання, а третина - обрала б інший напрям в КПІ.
Як вже було зазначено, оцінка дисциплін демонструє, наскільки викладання дисциплін подобається студентам.
Кожен студент оцінив всі дисципліни, які він вивчав в першому семестрі 2015/2016 навчального року, тому на графіку відповідей у кілька разів більше ніж респондентів.
Окремо виділено кожну з технічних причин, які завадили студентам поставити оцінки своїм викладачам.
Більша частина оцінок - позитивна, хоча 13% респондентів не змогли визначитися з оцінкою.
Близько 5% випадків, коли дисципліну було оцінено як нецікаву.
Загалом, картина задовільна. Є над чим працювати.
Ми запитали у випускників, чи працюють вони за тією спеціальністю, яку здобули в КПІ.
Окреми варіант відповіді стосується роботі в галузі, що відповідає здобутій спеціальності.
Третина опитаних випускників КПІ працює за спеціальністю.
Ще 25% працюють в галузі, що відповідає спеціальності.
Ці дані можуть свідчити про невідповідність спеціальностей у ВНЗ потребам ринку або помилки абітурієнтів під час вибору спеціальності.
На думку команди KPIdata, дуже важливо отримувати задоволення від своєї роботи.
Випускники оцінили свою задоволеність галуззю в якій працюють.
Отримані результати перевищили всі очікування - більше 90% опитаних задоволені галуззю, в якій працюють.
Це круто!
Поєднання роботи та навчання в КПІ є однією з найпопулярніших тем для дискусій між студентами та викладачами.
На діаграмі ми бачимо, яка частина випускників працювала під час навчання.
Третина випускників вже працювала за спеціальністю під час навчання. Близько 40% працювали не за спеціальністю (можливо, в тій самій галузі - варто було додати окремий пункт до опитувальника, щоб врахувати цей момент).
Давайте поглянемо, чи задоволені викладачі КПІ своєю роботою.
Дві третіх опитаних відповіли позитивно, четверта частина респондентів не змогла визначитися з відповіддю.
Значну частину свого життя викладачі проводять в діалозі (або монолозі) зі студентами.
Більше 80% викладачів задоволені спілкуванням зі своїми студентами.
Це хороший показник.
Скільки студентів поєднують навчання і роботу?
Хороша робота часто є головною мотивацією навчання в ВНЗ.
Цікаво дізнатися, чи плануюють студенти працювати за тією спеціальністю, яку здобувають.
Більше ніж половина опитаних студентів планюють працювати за спеціальністю.
Ще 28% мають намір працювати в відповідній галузі.
Цікаво те, що серед випускників лише третина працює за спеціальністю.
Близько 40% працюють ще десь, причому це має відношення до дисциплін, які вони викладають.
На думку частини студентів, навчання в ВНЗ має бути спрямовано на отримання практичних навиків.
Наявність викладачів-практиків спрощує отримання навиків, які знадобляться під час роботи за спеціальністю.
Питання важливості диплому під час пошуку роботи дуже турбує студентів та абітурієнтів.
У переважній більшості випадків наявність диплому не була вирішальною під час пошуку роботи.
У 17% випадків, наявність диплому була перевагою випускника КПІ під час пошуку роботи.
В державних установах бюрократії більше, ніж хотілося б. Викладачі КПІ висловили свою думку з цього приводу.
Переважну більшість опитаних не влаштовує рівень бюрократії в КПІ.
Лише 17% задоволені поточним станом речей.
Неактуальні навчальні плани - ще одне питання, яке є причиною невдоволення студентів.
І тут думки викладачів та студентів співпадають.
Викладачі поділилися своїми поглядами щодо мотивації студентів під час навчання в ВНЗ.
Лише третина опитаних викладачів вважає, що студенти ходять в КПІ для знань.
Четверта частина переконана, що причиною є диплом, який потрібен для формального підтвердження знань.
А 15% вважають, що студенти "навчаються" щоб не йти до армії.
Матеріальне забезпечення викладацької діяльності важливе, частина відгуків на сайті присвячена застарілому обладненню, яке використовується під час навчання.
Однак, на думку переважної частини респондентів, кафедра забезпечує всім необхідним для роботи.
Ось що викладачі думають про #КПІнауку.